Komentář na „Otvorený list Prezídiu DPO SR vo veci členských preukazov“

Autor: Zdeněk Kedroutek | 30.12.2019 o 11:31 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1980x

Komentář jednoho z členů „AGAU TÍM“ na „Otvorený list Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo veci členských preukazov od JUDr. AdamaPuškára“. 

Již několik měsíců je zveřejněný jeden blog, který útočí na projekt nových členských průkazů DPO SR formou otevŕeného listu. Na tento blog si dovoluji komplexně odpovědět, respektíve ho komentovat a podrobně vysvětlit celkový projekt.


A. Příklad s dovolenou

je příklad, který používá přímo nákupní společenství Cashback World a je to dle jejich informací výsledek dlouhodobých zkušeností. Například cestovní kancelář AEOLUS dává 14% Cashback, Martinus, Ševt a jiné společnosti 5 a více procent. Navíc existuji i jiné bonusy, které členovi umožní čerpat další různé služby buď s mimořádnou slevou anebo dokonce úplně zdarma. Jedná se jen o příklad a vždy samozřejmě záleží na tom, jak často, při jakých příležitostech a kde člen tyto možnosti využívá. Navíc blogger vychází z dovolenky za € 2.000,-. Ne každá rodina si kupuje dovolenou za € 2.000,-, ale často i dovolené za například € 500,- až € 1.000,-. Je to jen obyčejný příklad. Samozřejmě – a to je základní princip toho celého: využívání systému Cashback Worldu je naprosto a na 100% dobrovolné, na co vždy upozorňujeme – a to vícekrát!
Členský průkaz funguje pro účely DPO SR i bez použití této možnosti! Je to dobrovolné rozhodnutí každého jednoho člena DPO SR, zda chce tyto výhody využívat nebo ne, respektive, jestli se chce registrovat v Cashback Worldu!


B. Způsob fungování „Cashback“ nefunguje „ako pri každej inej zľavovej, vernostnej karte“, jak píše blogger. Cashback World spojuje více než 140.000 obchodů všech druhů ve 47 zemích světa. Tím pádem je členství do vysoké míry univerzální a není vázané na jeden obchod, jako klasická věrnostní karta. Dá se použít v restauracích na dovolených, při nákupech přes online portály, v různých běžných potravinových obchodech a mnoha dalších. Navíc „Cashback“, tedy „peníze nazpět“ – nefunguje formou „slev“. Klient nedostává slevu, ale dohromady čerpané výhody zpět na účet, respektive na aplikaci. Existuje řada dalších, podobných společenství, například i v České republice, ale zvolili jsme „Cashback World“ jako partnera pro projekt s DPO SR, protože se jedná o absolutně největší společenství tohoto druhu a navíc se nemusí uplatňovat jen v oblasti online obchodů.


C. Průkaz se zlatým jménem.
Myslíme si, že členové Sněmu jsou schopni sami rozhodnout, zda je to pro ně pocta mít Členský Průkaz se zlatým jménem. Byl to nápad pro určité skupiny hasičů, které již dlouho slouží DPO, které hodně dosáhly a mají prostě vysoký status v rámci svazu. Tisknout průkazy se zlatým písmem bylo rozhodnutí naší společnosti. Hodnocení tohoto rozhodnutí ze strany bloggera je absolutně nerelevantní.
Důležitá informace:
vysoce postavení hasiči, kteří už dlouhá léta slouží, čestní členové a mnozí jiní, dostávají různé formy uznání – odznaky, nášivky, poháry, medaile a mnoho jiných ocenění. Je to forma pocty, která pro bloggera může být nepodstatná, ale i jeho pohled na věc je nepodstatný.

D. průkaz v České republice.
Nevíme, odkud blogger čerpá informaci, že „V ČR sa elektronický preukaz zavádza, ale bez možnosti zliav a stojí 4 koruny. My to máme zdarma.“ Ani cena nesedí, ani informace o možnosti čerpat slevy. Z metodického pokynu k pořizování a výměně členských průkazů SHČMS:„...průkaz pro řádného člena SH ČMS od 18 - 30. let věku s logem Evropské karty mládeže EYCA za cenu 30,- Kč/ks. Platnost je omezena na 4 roky. Evropská karta mládeže do 30.

Let EYCA je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. Momentálně je v ČR více než 30.000 držitelů těchto karet a mohou využívat přes 1.000 slev a výhod. Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání. Více informací o kartě EYCA a databázi slev naleznete na stránkách karet EYCA http://www.eyca.cz/karta“. Tam se zase najdou informace typu: „Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. V České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku od 5 do 30 let. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé, má přes 6 milionů držitelů, kteří mohou čerpat desetitisíce slev v 38 evropských zemích.“Domnívám se, že zavedení nových průkazů v České republice nebylo spojené se zavedením nové, komplexní software na administraci správy celého sboru a nastavení systémů ve smyslu změn nových zákonů – a to naprosto zdarma a bez jakýchkoliv nákladů pro SH ČMS. Právě toto se ale podařilo vyjednat vedení Slovenského dobrovolného hasičského sboru ve prospěch DPO SR.• Nový Členský Průkaz DPO SR je přes dotyčný QR-kód na zadní straně propojený s komplexní, speciálně a na míru a potřeby organizace vytvořenou software, která v budoucnosti maximálně zjednoduší a zmodernizuje komplexně celou správu dobrovolných hasičů na Slovensku. Přes tento kód jsou uloženy všechny relevatní údaje každého hasiče – zakódováné nejmodernějšími způsoby na úrovni bankovních karet a viditelné jen s pomocí autorizované čítačky. Všechny potřebné povinnosti, týkající se aktuálních legislativních pravidel, jakými jsou například GDPR, jsou tímto zabezpečené! Výňatek ze Zákona na ochranu os. údajov 18/2018 Z.z. ve smyslu evropského nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR)·Tieto svoje povinnosti vyplývajúce najmä z par. 8 a 39 zabezpečujú novým čl. preukazom:·§ 8 Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.·§ 39 Bezpečnosť spracúvania (1)Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä·a)pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,·b)zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,·c)proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,·d)proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.(2) Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezákonné zničenie, strata, zmena alebo neoprávnené poskytnutie prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto osobným údajom.
Všechny požádavky, které vznikají skrze zavedení nových zákonů na základě nového evropského nařízení k ochraně osobných údajů (GDPR) jsou splněné a zapracované v novém digitálním systému správy. Prošli jsme k tomu všechny potřebné obsahy s právníky a ručíme za dodržení všech zákonných požadavků. Staré, papírové průkazy, již neodpovídají aktuální legislativě! Tento software je navíc schopný zvládat do budoucnosti o mnoho více – nahrát jakákoliv další data a informace o hasičích, jakými jsou například fotky, krevní skupiny, absolvovaná školení a mnoho dalších. Další možné přidané hodnoty vytváříme a jsme ochotni přijímat i nápady a připomínky od jednotlivých hasičských organizací.

E. „Pyramída“
Naprosto špatnou informaci blogger uvádí, když píše: „V zľavovej karte je však zakomponovaný aj prvok pyramídy...“. Z Wikipédie: „Pyramidové schéma (též pyramidová hra nebo letadlo) je podvodný, dlouhodobě neudržitelný obchodní model, v němž je výdělek závislý na přivedení dalších účastníků do schématu. Každý nový účastník musí za vstup do schématu zaplatit poplatek a za to dostává právo inkasovat tento poplatek (nebo jeho část) od dalších účastníků, které sám získá. Část vybraného poplatku si obvykle nechává pro sebe a část odevzdává tomu, kdo jej získal (nebo naopak organizátor hry vybírá poplatek a část proplatí za referenci).“ Blogger tedy jeho poznámkou vyjádřuje následné názory: Společnosti, jakými jsou například TESCO, Terno, Kaufland, Bauhaus, Merkury Market, Mall.sk, OBI a prostě dalších více než 140.000 obchodů na celém světě jsou vlastně „podvodnické organizace“, protože jsou propojeny s „podvodnickým systémem“ - podle slov bloggera.Rakouští dobrovolní hasiči, kteří začali v roce 2017 vybavovat jejich členské průkazy funkcí „Cashback“ jsou co? Také všechno podvodníci? Info na https://www.feuerwehrcashback.at Blogger se představuje jako právník. Ale právě jako právník by měl být opatrný s obviněním jiných. Žádný člen, ani organizace, NEPLATÍ za celkový projekt nových členských průkazů ve spojení s novým, komplexním systémem správy ANI JEDEN CENT! Nikdo, ani jeden člen, ani organizace nejsou nuceni, ani motivováni, ani nemají možnost(!) někám „nahánět“ nové „členy“. Jedná se o neskutečně zavádějící informace.


F. Shrnutí komentáře

V celkovém projektu, který organizuje firma AGAU PETRAM s.r.o. v souvislosti s novou správou a členskými průkazy DPO SR – nikdo! – ani jeden člen, ani organizace neplatí ani jeden Cent, ani korunu, ani Euro. Společnost AGAU je investor a realizátor tohoto projektu. Zavádějicí je i tzv. „informace“, že „Členský preukaz hasiča = zľavová karta“.
Předpokládám, že blogger byl jednoduše neinformován, jinak by nemohl napsat takovéto nesmysly. Členský průkaz DPO SR má dvě funkce: jednu povinnou, která se skrývá pod QR-kódem, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje dobrovolného hasiče, spojené se správou DPO SR a druhou dobrovolnou, skrytou pod čárovým kódem na zadní stráně, která je spojená se systémem Cashback Worldu, kterou ale nikdo nemusí aktivovat, na což při každé prezentaci upozorňujeme! Další informace o nové, moderní digitální správě pro DPO SR najdete v článku časopisu TECHBOX.
Další očividná neinformovanost vede Bloggera i k názoru, že se u společnosti AGAU jedná o část nákupního společenství. Firma AGAU je realizátor a investor projektu Nových členských průkazů a nového, moderního softwaru DPO SR a není součastí společnosti Cashback Worldu. Jedná se o partnera, který zvolil tuto možnost, protože ze svého pohledu nabízí největší rozsah výhod a navíc se jedná o ověřený a funkční systém, který používají dobrovolní hasiči v Rakousku. K tomu je potřebné připomenout, že dle našich informací ani dobrovolní hasiči v Rakousku nedostali žádné IT-systémy anebo jiné výhody zdarma. Jedině jejich průkazy mohou být propojeny s Cashback Worldem.
Bohužel i u dalšího tvrzení, že „Skutočne si nemyslím, že ktorýkoľvek člen DPO potreboval zmenu členského preukazu, keďže pôvodné „papierové“ preukazy slúžili bez problémov desiatky rokov a majú zodpovedajúcu úroveň, o čom svedčí aj to, že sú platné aj naďalej.“ se blogger mýlí.
Staré průkazy již neodpovídají úrovni, která je dnes potřebná, vzhledem k aktuální legislativě. Důvodem, proč jsou staré průkazy dočasně ještě platné je skutečnost, že provedení organizace velikosti jakou je DPO SR jednoduše není možné během několika týdnů.
Další vyjádření typu, že by „logo nákupního společenství diskreditovalo dobrovolné hasiče, útoky na generálního sekretáře organizace, který v krátkém, jednominutovém videu představuje nový členský průkaz a další neopodstatněné poznámky svědčí o tom, že blogger píše své články tohoto typu hlavně s cílem propagovat své vlastní, „právnické“ služby - hlavně ve spojení s konkurzem různých firem. „Konkurz“, který žádá, podle zákona není potřebný při projektech, při kterých netečou žádné finance, při kterých nejsou potřebné žádné finanční investice.
Mé závěrečné otázky zní: Blogger se sám představuje jako „právník“. Jak je tedy možné, že „právník“ nezachytil zákonné povinnosti, o kterých se mluví v celé Evropské Unii už léta? Povinné změny, které musí zapracovat všechny firmy a organizace?

Blogger se domnívá, že se jedná o „korupci“ - bez nejmenší představy, jak je tento projekt financován, jak je nastavený. Jak si může člověk s titulem „JUDr.“ bez nejmenšího ověření dané situace dovolit veřejně napadat lidi? Ani tak jednoduché věci, jako informace o fungování českého průkazu, nebyl schopen si najít pomocí Googlu na webu. kde jsou veřejně dostupné.

V případě otázek k projektu měl možnost kontaktovat společnost AGAU PETRAM anebo i přímo sekretariát DPO SR. Kontakty jsou veřejně uvedené na stránce www.dposr.sk. Právník by měl být v první řadě čestný, vázán zákonem, držet se pravdy a hlavně – vědět, jak komunikovat - a v případě nevědomosti být schopen kontaktovat stranu, na kterou chce zaútočit, přímo a ne veřejně bez řádného ověření – někoho veřejně napadat.

To je alespoň můj, laický, právní názor.

Dipl.-Kfm., Dipl.-Volkw. Zdeněk Kedroutek, člen DPO SR

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?